Scoutupplevelser

Vi är många scouter i vårt härliga distrikt som har upplevt scouting runt om i vårt land och ute i världen! Här kommer vi allt eftersom presentera olika upplevelser skrivna av scouter från vårt distrikt som har genomfört deltagande på något speciellt arrangemang.

Förhoppningsvis blir vi fler som vill testa scouting överallt i världen!