Bidragspolicy

Distriktsstyrelsen ställer sig oerhört positiva till att scouter och ledare i distriktet utbildar sig och åker på olika former av arrangemang, både inom Sverige och utomlands. För att uppmuntra till detta, så har distriktet ett visst belopp i budgeten avsatt för bidrag till både avgifter för de utbildningar som Scouternas Folkhögskola genomför såväl som enskilda bidrag. Vad gäller utbildningarna så är dessa fullständigt subventionerade. Om enskilda kårer vill göra arrangemang för alla kårer inom distriktet så kan distriktet ställa sig bakom dessa. All information kring hur man söker bidrag och vad ansökan skall innehålla beskrivs i bidragspolicyerna.

Sidan uppdaterades 2015-11-02