Föredragningslista

Uppdaterad 2018-09-22, 16:42

 1. Distriktsstämman öppnas.
  Dacke scoutdistrikts ordförande hälsar alla välkomna och startar mötet.
 2. Fastställande av röstlängden.
  Vi går igenom listan med hur många som får rösta under årsmötet, så kallad röstlängd.
 3. Information om mötesform.
  Här informerar ordföranden om vilken form mötet ska ha, exempelvis påverkanstorg, diskussionspatruller, elektroniskt påverkanstorg eller plenum (ett sammanträde där alla berörda deltar).
 4. Val av mötesordförande.
  Vi väljer vem som ska leda mötet.
 5. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare.
  Vi väljer de som ska kontrollera (justera) protokollet och räkna rösterna.
 6. Fråga om distriktsstämman behörigen sammankallats.
  Vi beslutar om alla har fått veta i tid när och var årsmötet ska hållas.
 7. Fastställande av föredragningslista.
  Vi beslutar i vilken ordning beslut och information ska tas upp under årsmötet.
 8. Föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, resultatrapport, balansrapport och revisionsberättelse för 2017.
  Styrelsens får berätta om Dacke scoutdistrikts verksamhet under 2017
  a) Verksamhetsberättelse – Vad har gjorts? Utbildningar, läger, hajker, aktiviteter, stugor, material med mera.
  b) Resultatrapport och balansrapport – Hur har det gått med pengarna?
  c) Revisionsberättelse – Vi får höra av de som ska kontrollera hur styrelsen sköter Dacke scoutdistrikts verksamhet och ekonomi och om de tycker att styrelsen har gjort det bra.
 9. Fastställande av resultat- och balansrapport samt beviljande av ansvarsfrihet åt distriktsstyrelsens ledamöter för 2017.
  Vi beslutar om ansvarsfrihet – alltså vi beslutar om styrelsen har skött sitt ansvar under det senaste året på ett bra sätt
 10. Beslut i anledning av 2017 års resultat.
  Vi beslutar om var pengavinsten eller pengaförlusten förra året ska hamna.
 11. Behandling av motioner och propositioner till distriktsstämman.
  Vi beslutar om förslag som inkommit från scoutkårer eller scouter, så kallade motioner och förslag som styrelsen i Dacke scoutdistrikt lämnat, så kallade propositioner.
 12. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgift och budget för 2019 samt preliminär medlemsavgift för 2020.
  Vi bestämmer en plan för vad Dacke scoutdistrikt ska göra 2019 och en ram för ekonomin 2019 (alltså vad de olika sakerna får kosta).
 13. Val av distriktsordförande.
  Vi väljer vem som ska sitta som ordförande i Dacke scoutdistrikt nästa år.
 14. Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen samt suppleanter för dessa.
  Vi väljer nya personer som ska sitta i Dacke scoutdistrikts styrelse.
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
  Vi väljer de som ska kontrollera att styrelsen sköter Dacke scoutdistrikts verksamhet och ekonomi som de ska.
 16. Val av ordförande och övriga ledamöter i distriktsstämmans valberedning.
  Vi väljer de personer som ska föreslå personer till styrelse med mera nästa möte 2019.
 17. Övriga ärenden.
  Här tar vi övriga frågor om det finns några.
 18. Stämmans högtidliga avslutande.
  Nu tackar ordförande för att vi deltagit och avslutar mötet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>