Lösenordsskyddad: Budget & medlemsavgift 2019

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

7 reaktion på “Lösenordsskyddad: Budget & medlemsavgift 2019

 1. Jag yrkar på att distriktet ska ha medlemsavgift för 2019 och

  yrkar på att budgeten ska vara en plus minus noll-budget som föregående år.

  Yrkar på att eventuell överföring till förvaltningsfond är stämmans beslut om vilken summa samt att pengarna förs över från bankkonto istället för från verksamheten

  • DS får gärna kommentera kring frågan om förvaltningsfonden, vet inte om vi har stöd för att disponera tidigare års resultat annat än över resultaträkningen/budget och det är därför förslaget ligger som det gör i den delen.

   Beträffande medlemsavgift och plus-minus noll budget borde det innebära ca 25 kr i medlemsavgift. OBS ej yrkande utan enbart sakupplysning.

 2. Kommentar från Fredrik Karlsson, Smedby Scoutkår: Tolkar denna budgeten som att man vill tömma styrelsens konto och göra detta till ett av de sista åren. Framförallt om man också läser verksamhetsplanen. Ämnar man att lägga ner sig själva så borde gå pengarna till verksamheten (kårerna) istället för till en förvaltningsfond/stuga som inte bär sig. Självklart kan Mörbylånga-stugan kännas som ett bra ställe, men kårerna har mer nytta av detta och stugor finns det runtom i distriktet som man kan hyra av varandra.

 3. Skriver ett lite allmänt svar.

  Medlemsavgift på 0 kronor är ett direkt stöd till kårerna. Vi förväntar oss att kårerna justerar sina medlemsavgifter för nästa år med att höja den med vår sänkning. Då ger vi drygt 100.000 till kårerna.

  Distriktet har mycket pengar och de senaste åren har alla resulterat i ett överskott varför vi skulle önska justera ner vårt konto och istället möjliggöra för kårerna att höja sina konton.

  Pengar till förvaltningsfonden som förs över från verksamheten eller ett bankkonto???? Självklart måste pengarna föras över från ett bankkonto och finns inget underlag i budgeten så skall inte styrelsen tro att de bara kan länsa ett konto. Stämman fastställer budgeten och då även hur mycket som förs över till förvaltningsfonden.

  Anledningen till att vi ser ett behov av att föra över mer pengar till den fasta tillgången i Mörbylånga är för att den idag inte är tillgänglighetsanpassad vilket skulle vara en bra ide. Sedan skulle vi behöva byta avloppet samt inkommande vatten. Byta taket. Genomföra en tillbyggnad av toaletter tvätt/diskmöjligheter för att kunna erbjuda kårerna fler arrangemang där. Samt rusta upp och införskaffa en lägercontainer för att underlätta vid framtida läger i Dacke och i regionen.

  Vår förhoppning är att det blir många många år kvar med Dacke men att Dacke kanske kan återgå till summan på banken som fanns där för några år sedan.
  Nu har vi en möjlighet att avsätta pengar för nödvändiga investeringar.

  Vill stämman att vi istället säljer Mörbylånga och delar ut alla pengarna till kårerna så är det givetvis också en möjlighet.

  • Tobias Bernhardsson Nybro Scoutkår. Jag menar i mitt yrkande att en eventuell överföring till förvaltningsfond inte ska gå via 2019 budget, alltså verksamheten utan plockas av det stora överskott vi har på vårt bankkonto, alltså ska inte ev överföring stå med med i budgetförslaget.

   Så mitt yrkande kvarstår.
   Jag yrkar på att distriktet ska ha medlemsavgift för 2019 och

   yrkar på att budgeten ska vara en plus minus noll-budget som föregående år.

   Yrkar på att eventuell överföring till förvaltningsfond är stämmans beslut om vilken summa samt att pengarna förs över från bankkonto istället för budgeten för 2018 då den blir flera hundra tusen minus.

   • Svarar här som ekonom:

    Förvaltningsfonden är ett sätt att öronmärka pengar till ett visst syfte och är endast en post som redovisas som skuld i balansräkningen, det finns inte någon motsvarande post på banken eller liknande. Det finns teoretiskt inget som hindrar att man har enbart en stuga som tillgång men ändå har en förvaltningsfond.

    En överföring till fond kan därför inte ske genom att man för över från ett bankkonto. Vill man skapa en fond måste det ske genom att pengar från Eget kapital förs över till denna fond. I föredragningslistan finns endast en post om beslut om 2017 års resultat, inte vad som skall ske med tidigare års vinster. Ett sådant beslut behöver därför enligt min tolkning ske via kommande budget.

    I praktiken innebär detta ingen skillnad, distriktet kommer att efter överföringen ha samma ekonomiska ställning oavsett om pengarna förs direkt eller via resultatet/budgeten, och det förstnämnda är då tveksamt om det är ok enligt våra stadgar.

    Motsätter mig inte intentionerna i yrkandena men får ändå yrka avslag på det sista på formell grund och att det näst sista justeras med hänsyn till förvaltningsfonden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>