Lösenordsskyddad: Verksamhetsplan 2019

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

5 reaktion på “Lösenordsskyddad: Verksamhetsplan 2019

 1. Kommentar:
  Jag önskar en förklaring kring varför man presenterar en verksamhetsplan som stryker i stort alla uppgifter för styrelsen men även ett par grupper. Jag bara gissar, men sviktande intresse/brist på personer kanske är en anledning som ligger nära till hands, men gärna djupare svar än så.

  Enligt valberedningens förslag så är det två poster som saknar nominerade men en i övrigt fylld styrelse med ett par nyval. Väljs dessa in till en styrelse för att inte ha någon verksamhet alls? Vill det de? Självklart kan man byta inriktning på vad styrelsen ska göra – arbeta strategiskt eller operativt. Men med denna plan känns det som att ni lägger ner verksamheten och säkrar upp stugan i Mörbylånga. Jag får känslan att verksamhetsplanen är skriven mer utav de som avgår än de som sitter kvar i styrelsen.

  Jag är också frågande till att inte några kårer reagerat på denna verksamhetsplan.

  Kommentar av Fredrik Karlsson, Smedby Scoutkår

  • Hej!

   Det stämmer.
   Det finns idag även i förslaget endast namn på ett papper. Styrelsen ser inte att arbetsgrupperna (om de består av en eller noll individer) kommer orka genomföra det som de bör.
   Detsamma gäller styrelsen som under året har varit väldigt bristande i produktivitet och inför nästa år riskerar att bli än mindre framåtskridande.

   Flera av namnen är sådana som svarat ja för att vara snälla. Jag förväntar mig att varje person som ska bli vald redogör för hur mycket engagemang de tänker lägga ner och vilka visioner de har med sitt deltagande i styrelsen.

   Många i styrelsen har varit extremt bristfälliga i allt arbete mellan mötena. Det är där det mesta av jobbet läggs. Om det bara gäller att sitta med på ett styrelsemöte och fika lite så kan många klara det men det ger inget till Dacke scoutdistrikt.

   Personligen har jag och flera med mig i styrelsen flaggat för att vi bör signalera tydligare till kårerna att vi inte har en fungerande styrelse eller ett fungerande distrikt med arbetsgrupper. Detta arbete har fortgått under ett par tre år.
   Vi ville då att folk som inte har tiden/orken/engagemanget eller vad det kan vara som driver Dacke framåt ej heller ska sitta i styrelsen.

   Att säga ja och vara ett namn på pappret är endast en björntjänst.

 2. Tycker personligen det är viktigare med en aktiv styrelse som stöttar kårer som står och hjälper till med verksamheten och distriktens arrangemang än att ha en en förvaltnignsgrupp.

 3. Vi yrkar på att distriktet antar följande verksamhetsplan (där en del är struket men vissa förändringar är gjorda):

  Liksom föregående år grundas verksamhetsplanen på den långsiktiga strategin för Dacke scoutdistrikt. För att tydliggöra följer verksamhetsplanen samma struktur som den långsiktiga planen med mer specifika uppgifter om vad som skall åstadkommas inom respektive område under året.

  Distriktets verksamhet bedrivs även i fortsättningen utifrån de arbetsgrupper som finns. Det övergripande ansvaret ligger på distriktsstyrelsen, medan huvuddelen av verksamheten genomförs av arbetsgrupperna.

  De arbetsgrupper som finns idag är:
  • Inspirationsgruppen
  • Förvaltningsgruppen
  • DURK, Dackes Utmanar- & RoverscoutKommitté
  • Informationsgruppen

  DISTRIKTSSTYRELSEN / ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET
  Distriktsstyrelsen är ansvarig för all verksamhet i distriktet och hanterar alla frågor som inte ligger under någon av arbetsgruppernas ansvar.

  ÖVERGRIPANDE MÅL MED DISTRIKTETS VERKSAMHET
  • Distriktsstyrelsen skall anordna minst en kårträff för alla distriktets kårer med fördel i anslutning till annat arrangemang.
  • Distriktsstyrelsen skall vara representerad på varje större arrangemang i distriktet.
  • Distriktsstyrelsen ska fördjupa samarbetet med övriga scoutdistrikt i Östra regionen.
  • Arrangera distriktsstämma under hösten.
  • Utvärdera och utveckla formerna för distriktsstämman.

  INSPIRATIONSGRUPPEN
  Inspirationsgruppen är den av distriktets arbetsgrupper som samordnar områdena utbildning, inspiration och arrangemang.

  Om det inte finns medlemmar i Inspirationsgruppen så ansvarar distriktsstyrelsen för att initiera de arrangemang som arrangeras av kårerna (DM, Trollhajk och äventyrararrangemangen Ofog i Skog, Hike på Bike och Span på Stan).

  MÅLSÄTTNINGAR MED GRUPPENS VERKSAMHET
  • Tillse att DM arrangeras i Dacke scoutdistrikt där scouter från spårare till utmanare har rätt att deltaga.
  • Tillse att Ofog i skog arrangeras för äventyrare.
  • Utvärdera och utveckla riktlinjerna för Äventyrararrangemangen: Hike på Bike, Span på Stan och Ofog i skog.
  • Verka för att utbildningarna Leda scouting, Leda avdelning samt Redo för naturen samt andra utbildningar som kårerna önskar, arrangeras i Östra regionala utbildningsgruppens område.
  • Genomföra drakflygardagen.

  UTMANARSCOUTING / ROVERSCOUTING
  Verksamhetsområdet samordnas av DURK.

  MÅLSÄTTNINGAR MED GRUPPENS VERKSAMHET
  • Det skall genomföras minst 5 arrangemang för utmanar- och roverscouter, två med demokratisk prägel, minst ett i DURKs regi samt minst två som distriktets utmanar- och roverlag själva arrangerar.
  • DURK skall finnas representerade på samtliga arrangemang för utmanar- och roverscouter i distriktet.
  • Informationsspridningen till distriktets utmanar- och roverscouter skall fungera på ett tillfredsställande sätt och skall i så stor utsträckning som möjligt ske direkt till distriktets utmanar- och roverscouter.
  • Uppföljning av kommunikationen skall genomföras minst en gång per termin.
  • DURK skall ha minst en representant i distriktsstyrelsen.
  • Genomföra ett arrangemang i Mörbylånga under hösten.

  FÖRVALTNINGSGRUPPEN
  Förvaltningsgruppen ansvarar för drift och underhåll av distriktets anläggningar och material.

  ÖVERGRIPANDE MÅL MED GRUPPENS VERKSAMHET
  • Anordna arbetshelger för att underhålla och utveckla Mörbylånga.
  • Utreda möjligheten att tillgänglighetsanpassa Mörbylånga scoutgård.
  • Verksamhetsanpassa Mörbylånga scoutgård till scout- och kursverksamhet.
  • Hyra ut Mörbylånga till interna intressenter.
  • Hålla inventarielista av distriktets material uppdaterad.
  • Avveckla distriktsförrådet i Tallhagens lokaler.
  • Se över utrustning och förråd.
  • Avveckla distriktsförrådet i Emmaboda.
  • Inköp av förrådscontainer.

  INFOGRUPPEN
  Infogruppen ansvarar för underhåll av distriktets hemsida, utskick av nyhetsbrev samt underhåll och uppdatering av distriktets profilshop.

  ÖVERGRIPANDE MÅL MED GRUPPENS VERKSAMHET
  • Hålla hemsidan och andra sociala medier uppdaterade med aktuell information.

  • Ambitionen om det blir en fungerande styrelse bör givetvis vara att minst hela verksamhetsplanen gärna med många extra punkter tas. Detta inkluderar allt det som är rött och rött och struket.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>