Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsen väljs vid distriktsstämman som hålls i oktober varje år. Styrelsen ansvarar för distriktets ekonomi och för all verksamhet som genomförs. Nedan hittar du kontaktuppgifter till samtliga medlemmar i distriktsstyrelsen.

Distriktsstyrelsen har möten med ungefär fem veckors mellanrum. Har du något som du vill att styrelsen ska diskutera eller ta beslut om? Hör av dig till distriktsordförande.

Aktuella mötesdatum hittar ni i kalendern.

Uppdaterad 2019-01-28

hemsida_henrik

Henrik Bodenhem

Distriktsordförande och medlem i Förvaltningsgruppen.
E-post: henrik.bodenhem@dackescout.se

Arbetar med att leda styrelsen och har kontakt med förbundet. Henrik är medlem i Växjö Scoutkår.

Hugo

Hugo Lindahl

Vice ordförande i distriktsstyrelsen och medlem i DURK
E-post: hugo.lindahl@dackescout.se

Hugo är medlem i Grimslöv scoutkår

20160530_LSO (2)

Linnea Sohlberg Olsson

Linnéa är kassör i distriktet.
E-post: linnea.sohlberg.olsson@dackescout.se

Linnéa är medlem i Emmaboda Scoutkår

IMG_8288

Ann-Catherine ”Cina” Persson

Ledamot i distriktsstyrelsen.
E-post: cina.persson@dackescout.se

Cina är medlem i Torhamns Scoutkår.

Erling

Erling Karlsson

Ledamot i distriktsstyrelsen och medlem i Inspirationsgruppen.
E-post: erling.karlsson@dackescout.se

Erling är medlem i Sjöscoutkåren af Chapman.

Foto saknas

Felix Strandberg

Ledamot i distriktsstyrelsen och ordförande i DURK
E-post: felix.strandberg@dackescout.se

Felix är medlem i Växjö scoutkår

Foto saknas

Malin Lindh

Ledamot i distriktsstyrelsen
E-post: malin.lindh@dackescout.se

Malin ör medlem i Ålem scoutkår.

Nicklas Johansson

Nicklas Johansson

Ledamot i distriktsstyrelsen, infogruppansvarig och webmaster.
E-post: nicklas.johansson@dackescout.se

Nicklas är medlem i Lessebo Scoutkår.

Coffe

Christoffer Persson

Suppleant i distriktsstyrelsen och medlem i Förvaltningsgruppen.
E-post: christoffer.persson@dackescout.se

Christoffer är medlem i Torhamn & Rödeby scoutkår.

Foto saknas

Mathias Jansson

Suppleant i distriktsstyrelsen
E-post: mathias.jansson@dackescout.se

Mathias är medlem i Lyckeby scoutkår.

Foto saknas

Sixten Karlsson

Suppleant i distriktsstyrelsen
E-post: sixten.karlsson@dackescout.se

Sixten är medlem i Falkens scoutkår

IMG_8292

Tobias Bernhardsson

Suppleant i distriktsstyrelsen, ansvarig för Inspirationsgruppen och Distriktsutbildningsledare.
E-post: tobias.bernhardsson@dackescout.se

Tobias är medlem i Nybro Scoutkår.

Foto saknas

Vakant person

E-post: noreplay@dackescout.se

På den vakanta platsen väljs en representant från DURK (nyval ett år).