Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsen väljs vid distriktsstämman som hålls i oktober varje år. Styrelsen ansvarar för distriktets ekonomi och för all verksamhet som genomförs. Nedan hittar du kontaktuppgifter till samtliga medlemmar i distriktsstyrelsen.

Distriktsstyrelsen har möten med ungefär fem veckors mellanrum. Har du något som du vill att styrelsen ska diskutera eller ta beslut om? Hör av dig till distriktsordförande.

Aktuella mötesdatum hittar ni i kalendern.

Uppdaterad 2018-01-15

hemsida_henrik

Henrik Bodenhem

Distriktsordförande och medlem i Förvaltningsgruppen.
E-post: henrik.bodenhem@dackescout.se

Arbetar med att leda styrelsen och har kontakt med förbundet. Henrik är medlem i Växjö Scoutkår.

profile MS

Marcus Svensson

Vice ordförande i distriktsstyrelsen och förvaltningsansvarig.
E-post: marcus.svensson@dackescout.se
Mobil:
072-172 86 07

Marcus är medlem i Ronneby FA Scoutkår.

20160530_LSO (2)

Linnea Sohlberg Olsson

Linnéa är kassör i distriktet.
E-post: linnea.sohlberg.olsson@dackescout.se

Linnéa är medlem i Emmaboda Scoutkår

IMG_8292

Tobias Bernhardsson

Suppleant i distriktsstyrelsen, ansvarig för Inspirationsgruppen och Distriktsutbildningsledare.
E-post: tobias.bernhardsson@dackescout.se

Tobias är medlem i Nybro Scoutkår.

Hugo

Hugo Lindahl

Ledamot i distriktsstyrelsen och medlem i DURK
E-post: hugo.lindahl@dackescout.se

Hugo är medlem i Grimslöv scoutkår

IMG_8288

”Cina” Persson

Ledamot i distriktsstyrelsen.
E-post: cina.persson@dackescout.se

Cina är medlem i Torhamns Scoutkår.

sophie

Sophie Karlsson

Ledamot i distriktsstyrelsen och medlem i förvaltningsgruppen och infogruppen.
E-post: sophie.karlsson@dackescout.se

Sophie är medlem i Ronneby FA Scoutkår.

Coffe

Christoffer Persson

Suppleant i distriktsstyrelsen och medlem i Förvaltningsgruppen.
E-post: christoffer.persson@dackescout.se

Christoffer är medlem i Torhamn & Rödeby scoutkår.

Nicklas Johansson

Nicklas Johansson

Ledamot i distriktsstyrelsen, infogruppansvarig och webmaster.
E-post: nicklas.johansson@dackescout.se

Nicklas är medlem i Lessebo Scoutkår.

Erling

Erling Karlsson

Suppleant i distriktsstyrelsen och medlem i Inspirationsgruppen.
E-post: erling.karlsson@dackescout.se

Erling är medlem i Sjöscoutkåren af Chapman.

Foto saknas

Vakant person

E-post: noreplay@dackescout.se

På den vakanta platsen väljs en representant från DURK (nyval ett år).