11 d. Proposition 1 – Framtiden för Almö

Uppdaterad: 2017-10-02, kl 20:30

Vid föregående års distriktsstämma valde styrelsen att fråga stämman vad denne ansåg vara rimligt att vi skulle göra med Almö för att få lägerområdet mer attraktivt. Idag finns det inte så mycket mer på Almö än vad många andra kårer har på sina egna läger/hajk-områden. Ibland är till och med Almö sämre rustat.

 

Stämman beslutade föregående år:

”att uppdra åt DS att arbeta vidare i enlighet med förslag 1 och att återkomma till kårerna på lämpligt sätt (nästa DST) med ett konkret förslag med kostnader.”

 

Alternativ ett löd:

Ta kontakt med Länsstyrelsen och uppföra:

 • Någon form av fast/mobil ”friggebod”/manskapscontainer/Attefallshus el. dyl.
 • Vindskydd och grillplats.
 • Toalett, gärna i anslutning till bod/hus.
  Detta för att göra Almö mer attraktiv både för uthyrning och som läger/hajkplats.
 • För arbetet jobba med att erhålla bidrag och hjälp för ev. uppbyggning.
 • Att läger och dylikt som arrangeras av distriktet i stor utsträckning ska förläggas till Almö.

 

Vi har under året tagit kontakt med Länsstyrelsen och det skulle gå att uppföra någon form av bebyggelse på viss plats på Almö. Kostnaden för detta skulle dock bli för hög. Våra beräkningar började på en halv miljon utan arbetskostnad inkluderat.

När vi sedan träffat våra scoutvänner runt om i Sverige så finns det ett gemensamt problem med läger/kursanläggningar runt om i hela Sverige. De går ekonomiskt väldigt dåligt. Almö skulle med ökade bekvämligheter ändock inte kunna husera större läger likt det läger som distriktet arrangerar nästa år. När det görs mindre läger med mestadels bara scouter från Dacke scoutdistrikt så finns det många fler enklare alternativ. Effekt arrangerades exempelvis på Växjö scoutkårs domäner och senaste lägret i distriktet vilket arrangerades av Mörrums scoutkår ägde rum på två åkrar i direkt anslutning huset vilket två av lägrets huvudansvariga bor i.

 

Med bakgrund av detta har styrelsen kommit fram till det tråkiga att inte arbeta vidare med Almö då området inte är optimalt för att arrangera läger (det finns endast el och en grävd brunn) och kostnaderna för att få någon fast punkt genom någon form av byggnad blir oerhört dyr. Vi ser hellre att kårerna nyttjar varandras scoutstugor och hajkanläggningar än att distriktet ska stå med en lägeräng som inte nyttjas och som kostar pengar och ideellt arbete.

 

Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen för stämman:

att lägga ner Almö som lägerområde och avveckla vårt deltagande i fastigheten.

5 reaktion på “11 d. Proposition 1 – Framtiden för Almö

 1. Ändringsyrkande av ägande gällande Almö lägerplats

  Almö lägerplats är ett område som idag ägs av Dacke Scoutdistrikt. Det är beläget i Ronneby kommun i Listerby innerskärgård. På området finns en redskapsbod, vatten, el, tvätt-diskho samt en slanställning. Även ett stenaltare med tillhörande klocktorn finns på platsen.

  Då det länge varit outnyttjat och ej längre ur distriktsstyrelsens synvinkel är hållbart att driva platsen framöver, är det distriktsstyrelsens vilja att avyttra området.

  Vi tycker det vore tragiskt om ett så naturvackert område försvinner ur organisationen. För att försöka rädda Almö, har styrelsen för Bräkne-Hoby scoutkår den 10 oktober 2017 sammanträtt och enhälligt beslutat att vi är beredda att tillmötesgå distriktsstyrelsens önskemål, om ändrade förhållande av Almö lägerplats.
  Eftersom vi i dagsläget äger varken någon mark, stuga eller någon optimal scoutlokal, ser vi detta som en stor möjlighet för vår ständigt växande kår, att anläggningen skrivs över på Bräkne-Hoby Scoutkår som ligger i samma kommun som Almö.
  Då kan vi på ett ännu mer effektivt sätt bedriva och sprida scouting till fler barn och ungdomar. Dessutom är det enligt länsstyrelsen just scoutverksamhet som skall bedrivas där, samt att vi länge letat efter en plats som denna.

  Med anledning av ovanstående föreslår Bräkne-Hoby Scoutkårsstyrelse:
  Att Dacke Scoutdistrikts styrelse överlåter Almö lägerplats till Bräkne-Hoby Scoutkår, samt att det beslutas av distriktsstämman 2017.
  Att det fortsatt bedrivs scoutverksamhet på denna plats, i enlighet med länsstyrelsens beslut.

  Styrelsen Bräkne-Hoby Scoutkår
  Stefan Rehberg, Roger Kullman, Josefin Håkansson, Ulf Håkansson.

 2. Är det möjligt att Bräkne Hoby får ta över Nyttjanderätten för Almö så är det en mycket bra idé.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>