8 a. Verksamhetsberättelse 2016

Uppdaterad 2017-10-02, kl 19:49

Distriktsstyrelsen i Dacke scoutdistrikt som tillhör Scouterna lämnar följande verksamhetsberättelse för året 2016.

 

ORGANISATIONSBERÄTTELSE

DISTRIKTSLEDNING

Distriktsstyrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden utöver en ordinarie distriktsstämma som genomfördes med ett elektroniskt påverkanstorg vilket stämman föreslog skulle genomföras även kommande år.

Styrelsen har under året helt bestått av ideella och fått klara av allt jobb på ideell basis utan någon anställd.

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

 

Do                   Henrik Bodenhem                      Växjö                                 Förvaltning

vice Do           Filip Karlsson                             Borgholm                            Förvaltning

Kassör            Linnea Sohlberg Olsson             Emmaboda                        Ekonomi

Ledamot         Cornelia Kronlund                     Bräkne-Hoby/Karlshamn   Inspiration

Ledamot         Sophie Karlsson                         Ronneby FA                        Förvaltning

Ledamot         Marcus Svensson                       Ronneby FA                        Förvaltning

Ledamot         Ann-Catherine Persson              Torhamn                             Inspiration

Ledamot         Christoffer Persson                    Torhamn/Rödeby               Förvaltning

Ledamot         Paula Lundberg                        Dacke distriktskår               till och med februari

Suppleant       Marcus Carlsson                        Rödeby                              Förvaltning

Suppleant       Tobias Bernhardsson                 Nybro                                Utbildning/Inspiration

Suppleant       John Wiede                              Falken                                till och med augusti

 

Revisorer            Hans Svensson                       Dacke distriktskår

Harriet Jonasson Lövgren     Dacke distriktskår

 

Revisorssuppl.   Lennart Karlsson                   Lindsdal

Knut Hessbo                          Jämshög

 

Valberedning: Under året blev det aldrig någon fungerande valberedning. Representant från Grimslövs scoutkår försökte dock ensamt.

 

ARBETSGRUPPER

Informationsgruppen: Nicklas Johansson, Lessebo scoutkår är ansvarig för hemsidan.

 

Inspirationsgruppen (utbildning, inspiration och arrangemang): Tobias Bernhardsson, Nybro (ansvarig), Oscar Sundås, Emmaboda scoutkår, Erling Karlsson, Sjöscoutkåren af Chapman, Cina Persson, Torhamn och Cornelia Kronlund, Bräkne-Hoby Scoutkår, Karlshamns Sjöscoutkår.

 

Dackes Utmanar- och Roverscoutkommitté (DURK): Karl-Anton Westerlund, Nybro, Hugo Lindahl, Grimslöv/Växjö, Simon Nordman, Växjö, Johanna Nordmark, Lessebo, Carl Boklund, Karlshamn, Lucas Sjösten, Växjö, Albin Englund, Trekanten, Filip Jägerbrink, Trekanten/Falken, Anna Waldén, Öjaby, Gwen Jones, Grimslöv

 

Förvaltningsgruppen: Under 2016 har gruppen bestått av gruppansvarig Marcus Svensson, Henrik Bodenhem, Filip Karlsson, Marcus Carlsson, Sophie Karlsson, Christoffer Persson, Klas Wessberg, Jörgen Friberg, Ulf ”Loffe” Elofsson.

 

Anställda: Birgitta Nilsson har arbetat med att avveckla kansliet 10 timmar i veckan. Från och med 2016-01-01 till 2016-02-28.

 

Anläggningar: Distriktet har ett lägerförråd i Emmaboda och ett arkivförråd i Tallhagens scoutgård i Kalmar. Distriktet förfogar även över ett lägerområde på Almö i Ronneby kommun, och Mörbylånga scoutstuga på Öland.

 

ANTALET MEDLEMMAR/LÄN 2016-12-31 – 1789 medlemmar

 

Kalmar län                          824 varav 590 medlemmar mellan 6-25 år

Kronobergs län                   373 varav 257 medlemmar mellan 7-25 år

Blekinge län                        592 varav 397 medlemmar mellan 7-25 år

 

VERKSAMHETENS KVALITÉ

DISTRIKTSAKTIVITETER

Aktivitet Datum Antal deltagare
Kårträff 2016-01-16 23
Upptakt 2016-01-23–2016-01-24 7
Geocachinghajk 2016-04-15–2016-04-17 23
Rekryteringsträff 2016-04-27 12
DM 2016-05-21 348
Kårträff 2016-08-04 47
Upptakt 2016-08-19–2016-08-21 7
Ofog i skog 2016-10-14–2016-10-15 60
DST 2016-10-30 38
Kårträff 2016-12-11 38

UTBILDNING OCH PROGRAM

Aktivitet Datum Antal deltagare
Trygga Möten 2016-03-10 22
Leda Scouting 2016-04-09–2016-04-10 14
Leda Avdelning 2016-09-24–2016-09-25 14
Leda Avdelning 2016-11-12–2016-11-13 14

UTMANARSCOUT

Aktivitet Datum Antal deltagare
D-ting 2016-03-18 26
D-möte 2016-09-16 24
Nobelfest 2016-12-03–2016-12-04 18

 

LÄGER OCH HAJKER

2016 stöttade Dacke scoutdistrikt Mörrums scoutkår i genomförandet av ett mycket lyckat distriktsläger i Asarum, Blekinge – Helge2016. Lägret genomfördes med årets helger som tema så scouterna mötte både påskharen och jultomten samt dansade kring midsommarstången. Allt på en vecka! Lägerledningen hade även ett gott samarbete med Svenska kyrkan som var representerade på plats och förutom gudstjänst på söndagen genomförde eftermiddag/kvällsaktiviteter för alla intresserade. Kort sagt ett mycket bra arrangemang.

ARBETSGRUPPER

Förvaltningsgruppen:

Under året har förvaltningsgruppen haft ett antal arbetshelger med löpande underhåll, tillsyn och insatser på Mörbylånga Scoutgård, Almö Lägerplats och förrådet.

Förvaltningsgruppen har deltagit på upptaktshelger med arbetsgrupper och styrelsen. Arbetsgruppen har varit representerad på samtliga styrelsemöten.

Förvaltningsgruppen har under många år och även detta år haft för lite funktionärer. Detta är något som bör tas i beaktande inför kommande år då för lite folk resulterar i eftersatt underhåll och man kör slut på dem som engagerar sig.

 

Almö Lägerplats: Under 2016 har endast löpande tillsyn och mindre detaljer åtgärdats.

 

Mörbylånga Scoutgård: Mörbylånga har varit uthyrt till scoutkårer och utomstående under året med mycket gott resultat. Vi har fått stöd ifrån andra arbetsgrupper med överlämning av nycklar vid uthyrningar och gräsklippning vid ett antal tillfällen. Under året har inga större projekt/uppgraderingar företagits.

 

Distriktsförrådet: Under 2016 har förrådet gåtts igenom och vi har sorterat ut sådant som ej behövs. I samband med kårträffen genomfördes en auktion där kårerna fick dela upp materialet.

 

Inspirationsgruppen:

Vi har under 2016 varit med på det första uppstartsmötet för DM 2016 i Växjö, ett väl genomfört distriktsmästerskap med Star Wars-tema!

Vi arrangerade även Geocachinghajk på Stora Pene i Växjö med deltagare från hela distriktet och från Skåne. Ett lyckat arrangemang med många glada scouter. Vi gjorde ett sista tappert besök att arrangera en hantverkshajk som vi tyvärr fick ställa in pga. för få anmälda.

Vi har arrangerat det sista av de framtagna äventyraraktiviteterna nämligen Ofog i skog. Ett riktigt lyckat arrangemang med många deltagare som verkligen ställde till med ofog, vi fick flytta arrangemanget hela två gånger men det blev väldigt lyckat ändå med positiv respons från deltagarna.

Vi avslutade även terminen med Dackeklappen en julavslutning med jultallrik och tillsammans med styrelsen en kårträff. Vi körde ett Jeopardy med deltagarna som var där, en mycket lyckad aktivitet.

 

DURK:

DURK har under året haft ett antal hajker för att planera och genomföra verksamheten. En av ledamöterna i DURK har suttit i distriktsstyrelsen. D-ting och D-möte har genomförts med tillhörande arrangemang. Planerade och genomförde evenemanget ”Nobelfesten” som tyvärr hade få deltagare.

 

Infogruppen:

Infogruppen har under 2016 skött löpande uppdatering och underhåll av webbsidan, webbhotellet dackescout.se och webshopen samt Facebook.

 

Övrig verksamhet:

Distriktet har under året även varit representerat på flera stycken förbundsarrangemang, såsom Distriktsordförandeträff i Göteborg och Demokratijamboreen i Västerås.

 

Slutord

Ännu ett händelserikt år är till ända! Arbetet med omställningen till helt ideellt arbete har inneburit en ökad arbetstyngd och det finns ett stort behov av fler som delar arbetsbördan. Det mesta av arbetet sker som alltid mellan de olika träffarna, både i arbetsgrupper och i styrelsen. Med en fortsatt strävan mot att effektivisera arbetsrutiner och skapa automatiserade rutiner kan den administrativa tyngden minska. Arbetet som inleddes med inspirationsgruppen för 3-4 år sedan med skapandet av en återkommande äventyrartrilogi är ett mycket gott exempel som minskar arbetet för alla i distriktet på sikt.

Att vi ökar i medlemsantal är väldigt glädjande och vittnar om vilket fantastiskt arbete som bedrivs i hela distriktet. Allt detta har vi gjort tillsammans. Det är härligt att veta hur bra verksamhet som bedrivs ute i distriktet. Nu blickar vi framåt mot ännu ett fantastiskt år!

 

Tving, 2016-12-31

 

…………………………………

Henrik Bodenhem

Distriktsordförande

Dacke scoutdistrikt

 

…………………………………….                              …………………………………………

Linnea Sohlberg Olsson                                             Christoffer Persson

Kassör                                                                             Sekreterare

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>