Bidrag

På denna sidan hittar ni information kring de bidrag som distriktet ger ut för er som ska arrangera ett arrangemang och åka på ett arrangemang.
Ni hittar även policy vad som gäller för att kunna ta del av distriktets bidrag.