Uppdaterad 2017-10-02, 17:45

Härmed kallas till distriktsstämma för Dacke scoutdistrikt i enlighet med Scouternas stadgar § 8.10.

 

I enlighet med Scouternas stadgar § 8.5 består distriktsstämman av utsedda ombud från distriktets scoutkårer. Varje kår får utse tre ombud och ett ytterligare för varje påbörjat femtiotal medlemmar. Antalet ombud från respektive scoutkår beräknas på medlemsantalet den 31/12 föregående kalenderår.

 

Datum: Söndagen den 22 oktober

 

Plats: Växjö scoutkårs lokaler, Bergendalska gården, Liedbergsgatan 14, 352 31 Växjö (enligt Google maps).

 

Tider under dagen:

09:00-09:30 Drop-in

09:30-10:00 Förmiddagsfika
10:00            Distriktsstämman startar

Ca 13:00      Distriktsstämman slutar

 

Handlingar

Till varje kår i distriktet sänds föredragningslista, distriktsstämmohandlingar med bilagor via e-post. Dessa handlingar kan också hämtas från vår hemsida. Om någon kår önskar få handlingarna via vanlig post kan distriktsstyrelsen ordna detta.

 

Bilagor till distriktsstämmohandlingarna:

  • Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 2016
  • Bilaga 2 – Resultatrapport 2016 & Balansrapport 2016
  • Bilaga 3 – Revisionsberättelse för 2016
  • Bilaga 4 – Motion till DS 2017
  • Bilaga 5 – Motioner arvode Dacke
  • Bilaga 6 – Valberedningens förslag till distriktsstyrelse 2018

 

Anmälan

Kåren eller delegaten själv anmäler sig via anmälningsformulär på internet:

http://simplesignup.se/private_event/101411/417ca10335

Det går att anmäla upp till 10 personer samtidigt i samma anmälan men tänk dock på att varje delegat bara ska anmälas en gång.

Anmälan ska vara inkommen senast torsdagen den 19 oktober.

 

Mat

Vi kommer att servera fika/smörgås under dagen. Specialkost anmäls i samband med anmälan.

 

[bifogade-filer]