Påverkanstorget är nu stängt. Välkomna till distriktsstämman på söndag!