Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsen väljs vid distriktsstämman som hålls i oktober varje år. Styrelsen ansvarar för distriktets ekonomi och för all verksamhet som genomförs. Nedan hittar du kontaktuppgifter till samtliga medlemmar i distriktsstyrelsen.

Distriktsstyrelsen har möten med ungefär fem veckors mellanrum. Har du något som du vill att styrelsen ska diskutera eller ta beslut om? Hör av dig till distriktsordförande.

Aktuella mötesdatum hittar ni i kalendern.

 

 

 

”Cina” Persson

Ledamot

Tobias Bernhardsson