Beslut har tagits av distriktsstämman att det är kårerna som tillsammans bildar valberedning. Varje kår sitter i valberedningen ett år, tillsammans med representanter från 5-7 andra kårer från spridda delar av distriktet. Ett rullande schema bestämmer sedan vilka kårer som bildar valberedning nästa år. Det är kårordförande som är kårens representant om inte kåren väljer att utse någon annan. Distriktsstyrelsen är ansvarig för att sammankalla valberedningens första möte. Nedan hittar du det rullande schemat för valberedningen samt en handlingsplan med riktlinjer för valberedningens arbete.

 

Följande kårer ingår i valberedningen 2019: Bergkvara scoutkår, Borgholm scoutkår, Ålem scoutkår, Lindsdal scoutkår, Torhamn scoutkår, Växjö scoutkår, Ljungby scoutkår, Bräkne-Hoby scoutkår & Sjöscoutkåren af Chapman.

 

Varje kår utser en representant till valberedningen. Distriktsstyrelsen sammankallar till första mötet.

Sidan uppdaterades 2019-02-04