Uppdaterad 2017-10-02, kl 19:15

Motion 1 ”Motion till Dacke Scout distriktsstämma 2017 angående ändring i: Policy för bidrag till arrangemang”

Grimslöv 2017 03 11

Inom scoutrörelsen vill vi att barn och ungdomar ska få möjlighet att åka på läger för att stärka sig själva och lära känna nya kompisar. Det är det vi brinner för.

För att det ska vara möjligt måste det finnas ledare som följer med. Ledare som ställer upp året runt på sin fritid för det är deras intresse.

I vår kår känns det helt naturligt att vi står för ledarnas avgifter när scouterna ska på läger. Det innebär att det blir ett underskott i ekonomin. I en kår med ca 15 aktiva scouter finns inga större marginaler ekonomiskt.

I distriktet finns det möjligheter att ge bidrag till olika arrangemang. När distriktet ställer sig bakom ett arrangemang, innebär det att distriktet står som garant om arrangemanget skulle gå med förlust Om arrangemanget skulle gå med vinst, så tillfaller 25 % av vinsten distriktet.

Vårt förslag är därför:
att när distriktet står bakom ett läger ska det finnas möjlighet att söka bidrag för två ledaravgifter/kår.

Med vårt förslag skulle alla kårer ha större möjlighet att delta på distriktsläger, vilket vi hoppas att alla kårer inom distriktet strävar efter.

Hälsningar
Grimslövs scoutkår/kassör Inger Lindahl

Styrelsens yttrande:
Styrelsen föreslår stämman
att avslå motionen eftersom att möjligheten redan finns genom Bidragspolicyn, senast reviderad 2017-02-12.

[bifogade-filer]