Uppdaterad: 2017-10-02, kl 20:30

Vid föregående års distriktsstämma valde styrelsen att fråga stämman vad denne ansåg vara rimligt att vi skulle göra med Almö för att få lägerområdet mer attraktivt. Idag finns det inte så mycket mer på Almö än vad många andra kårer har på sina egna läger/hajk-områden. Ibland är till och med Almö sämre rustat.

 

Stämman beslutade föregående år:

”att uppdra åt DS att arbeta vidare i enlighet med förslag 1 och att återkomma till kårerna på lämpligt sätt (nästa DST) med ett konkret förslag med kostnader.”

 

Alternativ ett löd:

Ta kontakt med Länsstyrelsen och uppföra:

  • Någon form av fast/mobil ”friggebod”/manskapscontainer/Attefallshus el. dyl.
  • Vindskydd och grillplats.
  • Toalett, gärna i anslutning till bod/hus.
    Detta för att göra Almö mer attraktiv både för uthyrning och som läger/hajkplats.
  • För arbetet jobba med att erhålla bidrag och hjälp för ev. uppbyggning.
  • Att läger och dylikt som arrangeras av distriktet i stor utsträckning ska förläggas till Almö.

 

Vi har under året tagit kontakt med Länsstyrelsen och det skulle gå att uppföra någon form av bebyggelse på viss plats på Almö. Kostnaden för detta skulle dock bli för hög. Våra beräkningar började på en halv miljon utan arbetskostnad inkluderat.

När vi sedan träffat våra scoutvänner runt om i Sverige så finns det ett gemensamt problem med läger/kursanläggningar runt om i hela Sverige. De går ekonomiskt väldigt dåligt. Almö skulle med ökade bekvämligheter ändock inte kunna husera större läger likt det läger som distriktet arrangerar nästa år. När det görs mindre läger med mestadels bara scouter från Dacke scoutdistrikt så finns det många fler enklare alternativ. Effekt arrangerades exempelvis på Växjö scoutkårs domäner och senaste lägret i distriktet vilket arrangerades av Mörrums scoutkår ägde rum på två åkrar i direkt anslutning huset vilket två av lägrets huvudansvariga bor i.

 

Med bakgrund av detta har styrelsen kommit fram till det tråkiga att inte arbeta vidare med Almö då området inte är optimalt för att arrangera läger (det finns endast el och en grävd brunn) och kostnaderna för att få någon fast punkt genom någon form av byggnad blir oerhört dyr. Vi ser hellre att kårerna nyttjar varandras scoutstugor och hajkanläggningar än att distriktet ska stå med en lägeräng som inte nyttjas och som kostar pengar och ideellt arbete.

 

Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen för stämman:

att lägga ner Almö som lägerområde och avveckla vårt deltagande i fastigheten.