Uppdaterad: 2017-10-02, kl 20:40

Styrelsen föreslår stämman
att distriktsavgiften 2018 är 60 kronor och preliminärt 60 kronor 2019.