Uppdaterad: 2017-10-15, kl 19:45

Valberedningens förslag är:

För & Efternamn Scoutkår Ex. 2018-2019  Om/Nyval/Kvarstår
Revisor  Hans Svensson Dacke distriktskår  2018-2019  Omval 2 år
Revisor Veronica Westman Kyrkhult 2018 Kvarstår 1 år
Revisorssuppleant Torbjörn Söder Växjö 2018-2019 Nyval 2 år
Revisorssuppleant Knut Hessbo Jämshög 2018 Kvarstår 1 år