Beslutad: 2015-12-06
Beslutad av: Dacke scoutdistrikts styrelse
Dokumentnamn: Policy för sociala medier
Denna policy omfattar alla anställda och alla som har ett ideellt uppdrag för Dacke scoutdistrikt. Både anställda och ideella uppmuntras representera Dacke scoutdistrikt i sociala medier och på andra möten för att göra Dacke scoutdistrikt mer välkänt.
Vi är representanter för Dacke scoutdistrikt vilket innebär att vi:

  • Följer Scouternas värderingar – vi är schysta kompisar i ton och tilltal. I sociala medier uttrycker du dig som du skulle göra när du träffas ansikte mot ansikte.
  • Är tydliga med vem som är avsändare – I kommunikation som inte är ansikte mot ansikte med mottagaren är vi tydliga med vem som är. Använd ditt riktiga namn och var tydlig med var du jobbar/ditt uppdrag och/eller din roll i Dacke scoutdistrikt.
  • Respekterar Dacke scoutdistrikt och de anställda och ideella som du samarbetar med. Vi gör inga yttranden som kan skada Dacke scoutdistrikt eller någon enskild. Vi respekterar sekretess och tystnadsplikt såväl i sociala medier, som i andra kanaler. Gör en bedömning om information och dokument kan eller ska publiceras. Är du osäker, stäm av med din närmaste ordförande eller chef.
  • Kritiserar inte varandra i sociala medier. Är du kritisk till en enskild ideells eller anställds agerande eller arbete? Ta då personlig kontakt med den personen genom ett möte, telefon eller e-post och framför vad du tycker kan utvecklas. Är det inte möjligt så kontakta den personens ordförande/chef.
  • Använder sociala medier och andra möten för att sprida Dacke scoutdistrikts budskap. Alla anställda och ideella uppmuntras att använda sociala medier och övriga nätverk för att sprida Scouternas nyheter och värderingar.

Dacke scoutdistrikt har egna konton, grupper och sidor i sociala medier, där Dacke scoutdistrikt är avsändare. Informationsgruppen tillsammans med distriktsordförande för Dacke scoutdistrikt fattar beslut om när dessa konton får startas, hur de ska skötas och uppföljning av dem.

[bifogade-filer]